Заявка на обучение

Заявка на обучение от юридического лица

https://forms.yandex.ru/u/60b601488ca50fb1b971be75/   (заполнить)

 

Заявка на обучение от физического лица

https://forms.yandex.ru/u/60b601e0d007bcb2c0d4ee19/  (заполнить)